Jord arbejdet for 3 nye væksthuse for Rosborg A/S

Etape 1: 4.000 m² væksthus 2014

 • Afrømning af 2.000 m³ muldjord
 • Læsning og bortkørsel af 2.000 m³ muldjord
 • Opsætning af muld i jordvold
 • Udlægning af 9.000 m³ råjord
 • Afretning af 4.000 m² råjord for sætning af fundament til hus
 • Udlægning af 10 cm bundgrus samt afretning for planteborde

Etape 2: 7.000 m² væksthus 2016

 • Afrømning af 4.000 m³ muld
 • Læsning og bortkørsel af 4.000 m³ muld
 • Opsætning af muld i jordvold
 • Udlægning af 5.000 m³ råjord inkl. Komprimering
 • Tilkørsel af 2.000 m³ bundgrus
 • Udlægning og afretning af bundgrus for fundament til hus samt planteborde

Etape 3: 7.500 m² væksthus samt ny vej og regnvandsbassin 2018

 • Afrømning af 5.000 m³ muldjord for vej – pladser og væksthus
 • Læsning og bortkørsel af 5.000 m³ jord
 • Tilkørsel af 5.000 m³ friktionsfyld
 • Indbygning af 5.000 m³ friktionsfyld for nyt væksthus
 • Etablering af regnvandsbassin 6.000 m³
 • I gravning af 300 m Ø400 mm pvc
 • Sætning af sandfangs brønde
 • Etablering af 4.500 m² ny læsseplads