Nyt domicil For Alex Andersen Ølund i Højme hvor vi laver jord – kloak – belægning 2018-2019

 • Lager på 23.000 m²
 • 2 stk. kontorbygninger på hvert 500 m² i grundplan
 • Værksteds bygning på 2.000 m²
 • Vaskehal for lastbiler
 • Tank anlæg for lastbiler udført for OK olie
 • Afrømning og læsning af 120.000 m³ jord samt håndtering på egen jord tippe
 • Indbygning af 41.000 m³ råjord
 • Kalk stabilisering af 110.000 m² råjord inkl. dokumentation
 • Bundopbygning for 57.000 m² belægning
 • Levering og indbygning af 23.500 m³ bundgrus for belægning inkl. dokumentation
 • Levering og indbygning af 29.000 tons Norsk stabilgrus for belægning og gulve i bygning inkl. dokumentation
 • Levering og indbygning af 23.000 m³ harpet fyld grus for sandpuder til bygning
 • Cement stabilisering af 11.000 m² stabilgrus for sluse anlæg
 • I garvning af 6 km kloakledninger med grave dybder op til 6 m
 • Etablering af bassin ledning på 580 m³ for regnvand ( i gravning af 1.000 m Ø1.000 mm Gegapipe )
 • Sætning af olie udskiller 1stk. 350 ltr/s og 1 stk. 250 ltr/s inkl. Sandfang
 • I gravning af 3.000 m kabel
 • Lægning af 57.000 m² belægnings sten inkl. sætning af 4 km kantsten