Nyt domicil for Belvent A/S på 2.500 m² – ny bolig på 170 m² – samt belægning for veje og pladser 2017

 • Afrømning af 13.000 m³ som er udlægges på grunden
 • Etablering af 110 m Jordvold ind til nabogrund
 • Levering og indbygning af 9.500 m³ bundgrus for sandpuder inkl. dokumentation
 • Bund opbygning for 6.500 m² pladser
 • Levering og indbygning af 2.600 m³ bundgrus for veje og pladser
 • Levering og indbygning af 1.300 m³ stabilgrus Kv.2
 • Udgravning og sætning af 1.000 m kantsten
 • Lægning af 6.500 m² Uni Lock 8 cm
 • Etablering af 300 m² have belægning rund om bolig
 • Såning af 4.000 m² græs
 • Støbning af sokler og gulve for 2.500 m² bygning
 • Støbning af 180 m In situ støbt støttemur
 • Støbning af sokler og gulv for 140 m² bolig
 • Etablering af regnvands bassin under jorden på 100 m³
 • Etablering af regnvands kloak
 • Etablering af spildevands kloak inkl. olie udskiller
 • Opsætning af uden dørs lamper