Byggemodningen Christofferslundsvej i Villestofte for Vandcenter Syd i Odense 2016 – 2017

 • Afrømning af muld for bassin og veje 5.000 m³
 • Udgravning 31.500 m³ jord for regnvandsbassin
 • Levering og udlægning af 7.000 m² bentonit membran inkl. 1.000 m låse kile for membran
 • Håndtering og udlægning af 10.000 m³ råjord over bentonit membran
 • Læsning af 25.000 m³
 • Transport af 25.000 m³ til egen jord tippe
 • Tilkørsel af 8.000 m³ bundgrus
 • Håndtering og Indbygning af 8.000 m³ bundgrus i veje pga. blødbund
 • Udlægning af 5.000 m³ muldjord
 • Såning af græs 10.000 m²
 • I gravning af 200 lbm Ø800 mm beton ledning dybde 5 m
 • I gravning af 100 lbm Ø600 mm beton ledning dybde 4 m
 • I gravning af 50 lbm Ø500 mm beton ledning dybde 3,5 m
 • I gravning af 80 lbm Ø315 mm PVC dybde 4 m
 • I gravning af 250 lbm Ø250 mm PVC dybde 3,5 m
 • I gravning af 500 lbm Ø160 mm PVC dybde 2 m
 • I gravning af 1 stk. 1.250 mm pumpestation inkl. afstivning
 • Sætning af 1 stk. udløbs bygværk vægt ca. 14 tons
 • Sætning af 2 stk. indløbs bygværker vægt ca. 18 tons
 • Opgravning for og sætning af 1.700 m kantsten
 • Etablering af 2.700 m² GAB samt slidlag for veje
 • Opsætning af gadelys
 • I gravning af 3.000 m kabel
 • Dokumentation samt KS TV-inspektion