Nyt Centrallager for ScanPipe på Holkebjergvej i Odense

Central lager for ScanPipe i Odense på 4.200 m² samt 15.000 m² belægning 2017-2018

 • Udarbejdelse af jordhåndterings plan for jord håndtering
 • Læsning og transport af forurenet jord til godkendt jordmodtager (2.500 tons)
 • Afrømning og læsning af 45.000 m³ jord samt håndtering af jord på egne jordtippe
 • Transport af
 • Indbygning af 5.000 m³ råjord inkl. dokumentation
 • Levering og indbygning af sandpude på 37.000 m³
 • Levering og indbygning af bundgrus for belægning 6.000 m³
 • Levering og indbygning af 10.000 tons knust beton
 • I garvning af 2 km kloak for regn og spildevand
 • Opstuvning ledning for regnvand på 125 m³
 • Sætning af olie udskiller for læsseplads
 • Udgravning og sætning af 700 m kantsten
 • Lægning af 15.000 m² unilock 8 cm
 • Opsætning af hegn på udendørs arealer
 • Vi skulle være færdig 10-02-2018 men afleverede 20-12-2017