Vedr. nyt OUH Region Syddanmark

Støttemur til heliport ved nyt OUH 2018, underentreprise for NCC Construction

Udgravning for støttemur samt indbygning friktionsfyld 2018

  • Udgravning for 138 m pladefundament for støttemur til helikopterlandingsplads
  • Etablering af afvanding for helikopterlandingsplads/støttemur
  • Læsning af 2.000 m³ råjord
  • Transport af 2.000 m³ råjord til depot samt indbygning af råjord til sene genanvendelse
  • Etablering af byggeplads på 1.500 m² afrømning af muld indbygning af bundgrus/stabilgrus
  • Udlægning af 1.500 m² asfalt GAB 0
  • Tilkørsel af 11.000 m³ friktionsfyld
  • Indbygning af 11.000 m³ friktionsfyld rund om konstruktioner inkl. dokumentation