MM Entreprenør ApS udføre Jord – Kloak – Anlæg – Belægning

 • Udgravning af søgerender for arkæologer 30.000m2
 • Afrømning af 12.500m3 Muld samt håndtering på egen jord tippe
 • Læsning og flytning af 17.000m3 Muld/råjord
 • Regulering og indbygning af 15000m3 råjord
 • Opbygning af sandpude for Rektor på 6000m3
 • Opbygning af sandpuder for læsse hal på 2000m3
 • Udgravning for fundamenter til Brovægt – læsse hal – rektortank – lager tanke – gasrenser
 • Udgravning for lager tanke inkl. Omfangs dræn
 • Etablering af bund opbygning for 14.000m3 plads
 • Cemt stabilisering af 2000m2 plads
 • Levering af 19.000m3 Bundgrus samt indbygning
 • Levering af 3500m3 stabilgrus samt indbygning
 • Udlægning af 2500m2 Asfalt
 • Lægning af 11000m2 Unilock 8cm
 • Sætning af 650meter kantsten
 • Udgravning for regnvandsbassen på 1000m3 vand volume
 • I gravning af 2km regnvandsledninger
 • Sætning af bygværker
 • I garvning af 1km 400mm gasledning
 • I garvning af 900meter 560mm fjervarmeledning
 • I garvning af 5km trækrør til el – fiber