42 14 45 54 ml@mm-ent.dk

OUH Region Syddanmark

Opstart: 2018
Afsluttet: 2018

Bygherre: NCC Construction,
Kontakt: Morten Kronborg Andersen Tlf: 41704709

Projektet:
Vedr. nyt OUH Region Syddanmark Støttemur til heliport ved nyt OUH 2018, underentreprise for NCC Construction. Udgravning for støttemur samt indbygning friktionsfyld.

Entreprisesum: 2 mill (+moms)

  • Udgravning for 138meter pladefundament for Støttemur til Helikopterlandingsplads
  • Etablering af afvanding for helikopterlandingsplads/støttemur
  • Læsning af 2000m3 råjord
  • Transport af 2000m3 råjord til depot samt indbygning af råjord til sene genanvendelse
  • Etablering af Byggeplads på 1500m2 afrømning af muld indbygning af bundgrus/stabilgrus
  • Udlægning af 1500m2 Asfalt GAB 0
  • Tilkørsel af ll.000m3 friktionsfyldIndbygning af 11.000m3 Friktionsfyld rund om konstruktioner inkl. dokumentation