42 14 45 54 ml@mm-ent.dk

Tøjstedvej 5, Hårby

Opstart: 22.03.2021
Afsluttet: 11.05.2021

Bygherre: Martin Bo Madsen

Projektet:
Jordarbejde – opbygning af sandpuder – regnvand kloak for ny Svinestald på 4600m2 ny gylletank på 5000m3 vej og pladser på 7200m2

  • Afrømning og læsning af 11.000m3 muldjord
  • Håndtering og udlægning af 11.000m3 internt jord depot
  • Levering og indbygning af 9000m3 harpet fyldgrus for sandpude til ny staldbygning
  • Afretning af 4600m2 sandpude
  • Levering og indbygning af 5000 tons blandingsgods for bundopbygning til vej og pladser
  • Afretning af 7200m2 vej og plads
  • Udgravning for stk. 5000m3 gylletank
  • Op gravning for 300 meter ny hovedledning for tagvand
  • Etablering af regnvandsbassin på 2000m3
  • Sanering og nedbrydning af 800m2 eks. Avlsbygning