Kloakering

Belægning

Bortkørsel af jord

Nedbrydning

Vintertjenester

Anlægning af have

Lægning af fliser

Planering & Afretning

Græssåning

Sø og minivådsområder