Ren jord

Jord er ikke bare jord, og der gælder også særlige regler for flytning af jord.

Flytning og deponering af jord er omfattet af en særlig lovgivning. Det gælder især jord, der er, eller kan være forurenet, men der kan også være begrænsninger for, hvordan ren jord må anvendes. Hos MM Entreprenør har vi mulighed for at afhente og levere rent jord hjem til dig. Hos MM Entreprenør sørger vi for en bæredygtig håndtering af dit overskud jord, så jorden kan blive genanvendt.


Få et tilbud her


Værdien og Anvendelsen af Ren Jord

Ren jord er en værdifuld ressource og derfor er det også vigtigt at jorden bliver behandlet sådan. Som udgangspunkt er ren jord, jord der kommer fra ejendomme eller arealer, der ikke er kortlagte, jord fra ejendomme eller arealer, der ikke er områdeklassificerede eller jord fra ejendomme, hvor der ikke er begrundet mistanke om jordforurening.

Ren jord kan anvendes til forskellige formål, men det er vigtigt, at anvendelsen af ren jord ikke resulterer i forurening af f.eks. grundvand eller overfladevand. Det er også vigtigt, at anvendelsen af ren jord ikke har negativ indvirkning på miljøet eller menneskers sundhed. Forurenet jord kan forårsage en række problemer, herunder ukrudtsvækst, dårlig dræning og endda jorderosion. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at den jord, du bruger, er ren og fri for forurenende stoffer.

Reglerne for anvendelse af ren jord er derfor udformet for at sikre, at eventuelle risici for

I Danmark er der skrappe regler omkring distribuering og genanvendelse af ren jord. Dette er for at forhindre eventuel forurenet jord i at blive kørt ud til diverse projekter, og dermed sprede jordforurening.

Ren jord kan genanvendes og anvendes til forskellige formål, f.eks. som muldjord til landbruget, fyldjord og vejbundsmateriale. Ren jord adskiller sig fra forurenet eller farlig jord ved, at den ikke indeholder skadelige kemikalier eller giftstoffer. Når jorden er indsamlet, kan jorden screenes for at fjerne eventuelle rester eller forurenende stoffer. Den rene jord kan derefter anvendes til en række forskellige formål.

Flytning af ren jord

Skal du af med overskudsjord, så står MM Entreprenør altid klar til at hjælpe dig. Vi sørger for at den rene jord bliver benyttet korrekt og bragt det rigtige sted hen. Det betyder, at jorden genbruges og genanvendes i stedet for at blive smidt ud som affald. Ren jord kan bruges til mange forskellige formål, så det er vigtigt, at den forvaltes korrekt.

Som eksperter på området har vi udstyret og viden til at håndtere alle typer ren jord. Vi har også erfaring med transport af store mængder jord. Det gør os til den perfekte partner til ethvert projekt, der involverer flytning af ren jord. Du kan læse meget mere om jordflytning og bortkørsel af jord på vores side.

Vi modtager alle former for ren jord i store og små mængder. Vi har flere renjordstippere placeret rundt på Fyn, så vi hurtigt kan hjælpe dig med afhentning eller levering af ren jord. Kontakt os i dag, så hjælper vi dig med at flytte din rene jord.

Læs mere om bortkørsel af jord