Alex Andersen Ølund, Højme

Opstart: 2018

Afsluttet: 2019

Projektet:

Nyt domicil For Alex Andersen Ølund i Højme hvor vi laver jord – kloak – belægning 2018-2019.

 • Lager på 23.000m2
 • 2 stk. kontorbygninger på vær 500m2 i grundplan
 • Værksteds bygning på 2000m2
 • Vaskehal for lastbiler
 • Tank anlæg for lastbiler udført for OK olie
 • Afrømning og læsning af 120.000m3 jord samt håndtering på egen jord tippe
 • Indbygning af 41.000m3 råjord
 • Kalkstabilisering af 110.000m2 råjord inkl. Dokumentation
 • Bundopbygning for 57.000m2 belægning
 • Levering og indbygning af 23.500m3 bundgrus for
 • Belægning inkl. Dokumentation Levering og indbygning af 29.000tons Norsk stabilgrus for Belægning og gulve i bygning inkl. Dokumentation
 • Levering og indbygning af 23.000m3 harpet fyld grus for sandpuder til bygning
 • Cement stabilisering af 11.000m2 stabilgrus for sluse anlæg
 • I garvning af 6Km kloakledninger med grave dybder op til 6 meter
 • Etablering af Bassin ledning på 580m3 for regnvand ( i gravning af l000meter Øl000mm Gegapipe)
 • Sætning af Olieudskiller lstk. 3501/s og 1 stk. 250 I/S inkl. Sandfang
 • I gravning af 3000meter kabel
 • Lægning af 57.000m2 Belægnings sten inkl.
 • Sætning af 4km kantsten