Belvent A/S

Opstart: 2017

Afsluttet: 2017

Byggeherre: Finn Jensen Tlf: 40459232

Projektet:

Nyt domicil for Belvent A/S på 2.500 m² – ny bolig på 170 m² – samt belægning for veje og pladser 2017

Entreprisesum: 7.5 mill (+moms)

 • Afrømning af 13.000m3 som er udlægges på grunden
 • Etablering af 110meter Jordvold ind til nabogrund
 • Levering og indbygning af 9.500m3 bundgrus for sandpuder inkl. Dokumentation
 • Bund opbygning for 6500m2 pladser
 • Levering og indbygning af 2600m3 Bundgrus for veje og pladser
 • Levering og indbygning af 1300m3 Stabilgrus Kv.2
 • Udgravning og Sætning af l000meter kantsten
 • Lægning af 6500m2 Uni Lock 8cm
 • Etablering af 300m2 have belægning rund om bolig
 • Såning af 4000m2 Græs
 • Støbning af sokler og gulve for 2500m2 bygning
 • Støbning af 180meter In situ støbt støttemurer
 • Støbning af sokler og gulv for 140m2 bolig
 • Etablering af regnvands bassin under jorden på 100m3
 • Etablering af regnvands kloak
 • Etablering af spildevands kloak inkl. olie udskiller
 • Opsætning af uden dørs lamper