Udvidelse af Fangel biogas

Projektet:

Udvidelse af Fangel biogas. 

 • Udgravning for 15000m2 belægning for bundopbygning
 • Udgravning for ny læssehal på 600m2
 • Udgravning for 2stk. gylletanke på 3000m3
 • Udgravning for 1stk. ny reaktor
 • Udgravning for nyt gas lager
 • Etablering af 2800m3 regnvandsbassin
 • Etablering af 600meter ny asfaltvej inkl. svingbane på Stenløsevej
 • i gravning af 1,5km afvandings ledninger
 • Levering og sætning af brønde og bygværker
 • I gravning af 4km kabelrør
 • I gravning af 100meter Ø1000mm ventilationsrør
 • I gravning 700meter gasrør
 • Flytning af 35.000m3 jord 
 • Levering og indbygning af 45.000tons bundgrus
 • Levering og indbygning af 10.500tons stabilgrus
 • Lever og sætning af 2km kantsten
 • Levering og lægning af 15.000m2 maskinisten
 • Levering og af 3000m2 asfalt