Rosborg A/S

Projektet:

Jord arbejdet for 3 nye væksthuse – i 3 etaper

Etape 1: 4000m2 væksthus 2014

 • Afrømning af 2000m3 muldjord
 • Læsning og bortkørsel af 2000m3 muldjord
 • Opsætning af muld i jordvold
 • Udlægning af 9000m3 råjord
 • Afretning af 4000m2 råjord for sætning af fundament til hus
 • Udlægning af 10cm bundgrus samt afretning for planteborde

Entreprisesum: 650.000,- (+moms)


Etape 2: 7000m2 væksthus 2016

 • Afrømning af 4000m3 muld
 • Læsning og bortkørsel af 4000m3 muld
 • Opsætning af muld i jordvold
 • Udlægning af 5000m3 råjord inkl. Komprimering
 • Tilkørsel af 2000m3 bundgrus
 • Udlægning og afretning af bundgrus for fundament til hus samt planteborde

Entreprisesum: 850.000,- (+moms)


Etape 3: 7500m2 væksthus samt ny vej og regnvandsbassin 2018

 • Afrømning af 5000m3 muldjord for vej – pladser og væksthus
 • Læsning og bortkørsel af 5000m3 jord
 • Tilkørsel af 5000m3 friktionsfyld
 • Indbygning af 5000m3 friktionsfyld for nyt væksthus
 • Etablering af regnvandsbassin 6000m3
 • I gravning af 300meter Ø400mm pvc
 • Sætning af sandfangs brønde
 • Etablering af 4500m2 ny læsseplads

Entreprisesum: 1.100.000,- (+moms)