Verninge savværk – belægning

Projektet:

Verninge savværk – belægning

  • Udgravning for 3000m2 bundopbygning læsning og flytning af 6000m3 jord
  • Levering og indbygning af 1800tons bundgrus
  • Levering og indbygning af 1500tons stabilgrus
  • I gravning af afvanding for belægning
  • Afretning af 3000m2 stabilgrus for lægning af fliser
  • Levering og udlægning af aftræknings grus for fliser
  • Levering og lægning af 3000m2 8cm Kaluk
  • Op fugning af 3000m2 fliser