42 14 45 54 ml@mm-ent.dk

Referencer

Odense Kloakering

Kloakering – Byggemodning på Christofferslundvej Villestofte.

Grambogård – Kostal og malkecenter

Grambogårdudgravning til ny kostald og malkecenter.

Brahesborg Gods

Brahesborg Gods hvor der er lagt ny belægning mellem kornlager

Regnvejrsbassin Dærup

Regnvandsbassin – Dærup, Glamsbjerg udføres samtidig med kloakering i Dærup, Glamsbjerg.

Byggemodning Fuglekildevej

Byggemodning på Fuglekildevej er et af vores større byggemodningsprojekter i Verninge.

Jordvold i Skrillinge

Håndtering og indbygning af 130.000 m³. Udlægning af muldjord på skråninger. Afretning af 24.000 m² skråninger på jordvold. Udlægning af jernplade veje samt vedligeholdelse.

Ny svinestald ved Søbygård

Søbygaard – Assens, 2016 – udgravning til ny svinestald og regnvandsbassin.

Kloakering ved Strandby Skov

Strandby Skov er et af vores større kloakeringsprojekter i åbent land.

Væksthuse for Rosborg

Nyt domicil for Belvent A/S

Nyt domicil for Belvent A/S på 2.500 m² – ny bolig på 170 m² – samt belægning for veje og pladser 2017.

Nyt centrallager for ScanPipe

Central lager for ScanPipe i Odense på 4.200 m² samt 15.000 m² belægning 2017-2018.

Byggemodning Christofferslundsvej i Villestofte

Byggemodningen Christofferslundsvej i Villestofte for Vandcenter Syd i Odense 2016 – 2017.

Nyt domicil for Alex Andersen Ølund

Nyt domicil For Alex Andersen Ølund i Højme hvor vi laver jord – kloak – belægning 2018-2019.

Støttemur til heliport ved nyt OUH

Vedr. nyt OUH Region Syddanmark Støttemur til heliport ved nyt OUH 2018, underentreprise for NCC Construction. Udgravning for støttemur samt indbygning friktionsfyld.

Nyt skolehjem SDE

SDE – Nyt Skolehjem – Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ.

Ny parkeringskælder Munkebjergvænget

Munkebjergvænget i Odense.

Byggemodning i Taulov

Byggemodning i Taulov ved Frederecia.

Cortex Park

Cortex Park Odense.

Udvidelse af Fangel biogas

Byggemodning i Taulov ved Frederecia.

Opbygning af sandpuder

Regnvandskloakering for ny svinestald i Hårby.

Ullerupvænget 8