42 14 45 54 ml@mm-ent.dk

Rosborg A/S

Opstart:
Afsluttet:

Bygherre:

Projektet:
Jord arbejdet for 3 nye væksthuse – i 3 etaper

Etape 1: 4000m2 væksthus 2014
• Afrømning af 2000m3 muldjord
• Læsning og bortkørsel af 2000m3 muldjord
• Opsætning af muld i jordvold
• Udlægning af 9000m3 råjord
• Afretning af 4000m2 råjord for sætning af fundament til hus
• Udlægning af 10cm bundgrus samt afretning for planteborde

Entreprisesum: 650.000,- (+moms)

Etape 2: 7000m2 væksthus 2016
• Afrømning af 4000m3 muld
• Læsning og bortkørsel af 4000m3 muld
• Opsætning af muld i jordvold
• Udlægning af 5000m3 råjord inkl. Komprimering
• Tilkørsel af 2000m3 bundgrus
• Udlægning og afretning af bundgrus for fundament til hus samt planteborde

Entreprisesum: 850.000,- (+moms)

Etape 3: 7500m2 væksthus samt ny vej og regnvandsbassin 2018
• Afrømning af 5000m3 muldjord for vej – pladser og væksthus
• Læsning og bortkørsel af 5000m3 jord
• Tilkørsel af 5000m3 friktionsfyld
• Indbygning af 5000m3 friktionsfyld for nyt væksthus
• Etablering af regnvandsbassin 6000m3
• I gravning af 300meter Ø400mm pvc
• Sætning af sandfangs brønde
• Etablering af 4500m2 ny læsseplads

Entreprisesum: 1.100.000,- (+moms)